Gå til innholdet

Gravferdsseremoni

Valg av seremonirom og tidspunkt for seremoni

De fleste ønsker å ha seremoni i forbindelse med gravlegging og/eller kremasjon. Det er mange måter å gjennomføre en seremoni på. Det er viktig at de etterlatte får sette sitt preg på seremonien. Man kan velge hvor og hvordan seremonien skal foregå, ofte ut ifra avdødes livssyn. Mindre seremonier kan holdes på Vestfold krematorium (35 plasser).

Det tas ikke leie for bruk av seremonirommet på Vestfold krematorium.  

Man kan arrangere en seremoni privat, som ikke er i regi av trossamfunn eller organisasjon. 

I samråd med den som skal lede seremonien velger man gjerne musikalske, kunstneriske og andre innslag. Minnetale kan holdes av seremonileder eller etterlatte. På Vestfold krematorium er det anledning til å sette sitt personlige preg på seremonirommet, for eksempel kan etterlatte selv pynte med blomster eller annet.

Følge kisten til krematoriet

Når seremonien foregår i en kirke eller kapell, og det er valgt kremasjon, vil kisten bli transportert til Vestfold krematorium etter seremonien. Nærmeste etterlatte kan følge kisten til krematoriet, hvor det er et verdig mottaksrom for å ta det siste farvel.

Noen ønsker også deltakelse ved selve kremasjonen og å besøke urnen i perioden fra kremasjon til urnenedsettelse. Dette er det lagt til rette for på krematoriet.

Urnesermoni

Det er mulig å holde seremoni over en urne i etterkant av kremasjon i stedet for (eller i tillegg til) seremoni med kiste i forkant av kremasjon. Siden urnen må gravlegges innen 6 måneder etter dødsfallet, kan en slik seremoni planlegges i god tid. Urneseremonien kan avsluttes med påfølgende urnegravferd på gravplassen.

Seremoni og livssyn

Kristendom
I de fleste seremonier i kirke eller kapell forlater ofte de pårørende kisten ved seremoniens avslutning. Kirkens liturgi legger opp til at seremonien avsluttes ved at kisten senkes ned. Noen lokaler (de gamle krematoriene) har en slik heisanordning, som senker kisten ned til underetasjen. Kisten vil deretter transporteres i bårebil til Vestfold krematorium. Ved seremoni i kirke er det ikke mulig med senkning og gravfølget tar avskjed med kisten idet den settes inn i bårebilen. Det er mulig å følge kisten helt til krematoriet ved å kjøre etter bårebilen i egen bil. 

Humanisme
Borgerlig gravferd skjer i nøytralt kapell, der dette finnes. De pårørende bestemmer selv om kisten skal senkes eller ikke. Det er ikke ønskelig å bruke lokaler med religiøs symbolikk. Mottaksrommet på Vestfold krematorium er uten religiøs symbolikk.

For øvrige livssyn se Kremasjon og livssyn

Alternativ seremoni

Andre former for gravferd kan gjennomføres enten som kremasjon eller begravelse, og kan velges av alle. Seremonien, ledelse av seremonien og eventuelle valg av religiøse ritualer legges opp i mest mulig samsvar med den avdøde og pårørendes religion og livssyn. 

Gravkapellene er åpne for alle - kirker kan derimot bare benyttes til kirkelige handlinger. Alle kan gravlegges på kirkegården uansett livssyn og gravferdsseremoni.
Dersom det er vanskelig å samle alle pårørende og familie til en seremoni rett etter dødsfallet, kan man også benytte seremonirommet ved Vestfold krematorium, og arrangere en enkel seremoni der før kremasjon.