Gå til innholdet

En er død - det skal planlegges gravferd

Det kan være lurt å gi seg noe tid til ettertanke og planlegging. Hvis det er mulig, bruk tiden sammen med familie/venner, så du slipper å være mye alene.

Hvis dødsfallet skjer på sykehus eller sykehjem, kan en der få hjelp til å stelle den døde på en verdig måte. Ansatte på institusjon er flinke til samtale og gi gode råd i forbindelse med dødsfall. Noen institusjoner har ordninger for å markere at en er død.

Når en person er død ved ulykke eller lignende, kan det være behov for samtale med politi, lege, ambulansepersonell etc, som kan gi konkrete opplysninger om hendelsesforløp og dødsårsak. I slike situasjoner er det viktigere å bringe på det rene hva som har hendt, enn å være opptatt av det praktiske rundt gravferden.

Mange spørsmål.

Det er en rekke praktiske gjøremål etter et dødsfall. Avdøde skal transporteres og må legges i kiste før kremasjon eller gravlegging. Skal det være kirkelig, humanistisk eller annen type seremoni? Ønsket avdøde kremasjon eller kistegravlegging? Foreligger det et testament? Skal man søke NAV om gravferdsstønad? Skal det være et minnesamvær etter gravferden med servering osv? 

Vi ønsker at disse sidene skal kunne gi nyttig informasjon i sorgsituasjonen.

Kort presentasjon av de mulighetene man har på Vestfold krematorium:

Du kan også laste ned brosjyre som beskriver de tjenester som Vestfold krematorium gir.

Se brosjyre