Gå til innholdet

Økonomi

Det offentlige kan ta avgifter for kremasjon og feste av grav. Avgiftene blir politisk vedtatt i kommunestyret.

I forbindelse med gravferd er det flere næringsdrivende aktører som selger tjenester og varer. Kostnadene ved en gravferd varierer. Prisen kan bli opptil 25 000 – 50 000 kr. Det kan lønne seg å gjøre deler av jobben selv, og be om pristilbud fra flere leverandører.

Det er egne regler for pristilbud fra gravferdsbyråer.

NAV kan gi ytelser ved dødsfall.

Du vil finne lenker til gravferdsbyråer, sorgbinderier og leverandør av gravminner under nyttige lenker.

Se NRKs artikkel om kostnader ved gravferd.

Kostnader gravferdsbyrå

Et gravferdsbyrå skal ha skriftlige prisopplysninger til utdeling. Prisopplysningene skal tilbys en forbruker uoppfordret ved første gangs henvendelse eller konsultasjon. Se for øvrig Forbrukerrådets råd og tips i forbindelse med kjøp av Gravferdstjenester.

Se også Prisopplysningsforskriften §§ 15 og 16.

Oversikt over begravelsesbyrå i Vestfold.

Offentlige avgifter

Kremasjonsavgift og festeavgift 2024.

Kommunen vedtar kremasjonsavgift og avgift for feste av grav. For 2024 er disse avgiftene slik:

Kommune* Kremasjons-avgift Festeavgift kistegrav pr år Festeavgift urnegrav pr år
Tønsberg 4 056 431 431
Horten 5 000 403 403
Sandefjord 5 000 300 300
Larvik 4 210 385 385
Færder 4 025 380 320
Holmestrand 0 400 400

*For innbyggere i andre kommuner, må det beregnes en kremasjonskostnad på kr 10.000,-

For mer informasjon - se de repektive gravplassmyndighet under nyttige lenker.

Urne
Når urnen skal gravlegges på en gravplass, leveres asken ut i vår standardurne uten ekstra kostnader.

Leie av seremonirom
Ved seremoni, er det vanligvis det trossamfunnet, eller livsynsorganisasjonen avdøde var medlem av, som dekker kostnadene. Slik er det med f.eks. Den norske kirkes medlemmer.

Hos den lokale gravferdsmyndighet fås opplysninger om dette.

Det er ingen avgift for bruk av seremonirom på Vestfold krematorium.