Gå til innholdet

Kremasjon og livssyn

Humanisme og kristendom
Innenfor både et humanistisk og kristent livssyn er kremasjon vanlig. Se "Seremoni og livssyn"

Buddhisme
Det foreligger ingen læremessig avgjørelse i buddhismen med hensyn til gravferdsform. Etterlatte ønsker ofte å være til stede ved ovnen under kremasjon.

Hinduisme
For hinduer inngår kremasjon som en naturlig del av begravelsesprosessen. Tradisjonelt vil hinduer ha ønske om å følge kisten til krematoriet og videre inn til innsettelse i ovn.

Sikhisme
I sikhismen kremeres avdøde. Slektninger, venner og naboer som deler sorgen over avdøde deltar i forberedelsene for kremasjonen og seremonien i krematoriet.

Jødedom
Tradisjonelt har de fleste jøder valgt begravelse framfor kremasjon.

Islam
Blant muslimer skal den dødes kropp legges i jorden intakt, med eller uten kiste. Kremering er ikke tillatt. Kremering kan forekomme unntaksvis, i nødsituasjoner.