Gå til innholdet

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Vestfold Krematorium samler inn og behandler personopplysninger. Vestfold Krematorium ved daglig leder Monika Holm Svinsholt er behandlingsansvarlig for personopplysningene.

1. Hvilke personopplysninger behandles hos Vestfold Krematorium

  • Når vi mottar en begjæring om kremasjon, lagrer vi opplysninger om den som skal sørge for gravferden. Vestfold Krematorium behandler personopplysninger som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, relasjon til avdøde og andre nære etterlatte.

Formålet med behandlingen av disse personopplysningene er å sikre at det er rette vedkommende som sørger for gravferden i tråd med gravferdsloven § 9, begjærer avdøde kremert og sørger for at urnen etter kremasjon gravlegges.

Registreringen av personopplysningene vil bidra til å sikre at Vestfold Krematorium oppfyller sine lovpålagte og avtalte plikter. I denne forbindelse vil personopplysninger kunne utveksles med begravelsesbyrået og/eller med gravplassmyndigheten.

  • Dersom du henvender deg til oss på telefon eller e-post, vil dine personopplysninger lagres hos oss med det formål å kunne tilby deg våre tjenester. Du kan når som helst be om at disse opplysningene slettes. Vi videreselger ikke dine personopplysninger.
  • Dine personopplysninger vil kunne benyttes for statistiske formål eller vitenskapelig forskning, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 e). Opplysningene vil i så fall bli behandlet i tråd med forordningens prinsipper, herunder prinsippet om dataminimering, jf. personvernforordningen artikkel 89.
  • Dersom du benytter vår nettside, vil personopplysninger om deg kunne bli registrert. Du kan lese mer om dette her. Vår nettside tilbyr bestemte funksjoner, tjenester, applikasjoner og verktøy som bare er tilgjengelige ved bruk av sporingsteknologier. Du kan alltid blokkere, slette eller deaktivere disse teknologiene hvis nettleseren, det installerte programmet eller enheten tillater det.

Hvis du imidlertid avslår informasjonskapsler eller annen lignende teknologi, får du ikke benyttet bestemte funksjoner, tjenester, applikasjoner eller verktøy.

2. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine

Vi vil beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formål som er skissert i denne personvernerklæringen.

Dersom du ikke lenger ønsker å være registrert hos oss, kan du kontakte oss og be om at dine personopplysninger slettes fra våre databaser (se punkt 4).

Dersom sletting av personopplysninger ikke er til hinder for at vi kan dokumentere at vi oppfyller lovpålagte eller avtalte plikter, vil vi kunne etterkomme en slik henvendelse. Vi vil besvare henvendelsen din så raskt som mulig (innen en måned fra mottak av forespørselen din).

3. Dine rettigheter 

Ta kontakt med oss på e-postadresse post@vk-iks.no eller telefon 33 46 66 63 ​​dersom du vil be om innsyn i dine personopplysninger lagret i våre databaser.

Du kan også be om retting, sletting, begrensning og protestere på behandling av dine personopplysninger. Videre kan du når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt til bruk av personopplysninger, og du kan klage oss inn til Datatilsynet.

Dersom det skjer et brudd på personvernregelverket, herunder datainnbrudd på denne nettsidens database eller databasen/databaser til våre tredjepartstjenester, vil berørte personer informeres snarest. Vestfold Krematorium vil også selv rapportere bruddet til Datatilsynet.

Hvis du har noen spørsmål om personvernreglene eller databehandlingen, eller du ønsker å klage på et mulig brudd på personvernregelverket, kontakt gjerne vårt personvernombud:

Ola Asp, e-post ola.asp@vk-iks.no eller telefon 918 68 249.