Gå til innholdet

Styret og representantskapet

Styret Vestfold Krematorium

Navn Funksjon Valgperiode Telefon
Kjell Sletsjøe Styrets leder April 2022 - april 2024 +47 480 94 278
Carsten Furuseth Styrets nestleder April 2023 - april 2025 +47 489 99 904
Sigrid Emilie Kobro Stensrød Styremedlem April 2023 - april 2025 +47 982 31 305
Sølvi Foss Styremedlem April 2022 - april 2024 +47 905 67 328
Randi Moskvil Letmolie 1. varamedlem April 2023 - april 2024  
Per Rønningen 2. varamedlem April 2023 - april 2024  

 

Representantskap Vestfold krematorium
Valgperiode 2019-2023
Eierkommunene stiller med ett medlem og ett varamedlem for kommunevalgperioden.

Medlem Varamedlem Kommune
Are Karlsen   Horten
Anne Rygh Pedersen   Tønsberg
Bjørn Ole Gleditsch    Sandefjord
Erik Bringedal   Larvik

 

Dokumenter og rapporter
Styremøter

Saksinnstillinger til styremøter Protokoller fra styremøter
2023  
Styredokumenter 5-23 Protokoll styremøte 5-23
   
   

 

Representantskapsmøter

Saksinnstillinger til representantskap Protokoller fra representantskap
2023