Gå til innholdet

Styret og representantskapet

Styret Vestfold Krematorium

Navn Funksjon Valgperiode Telefon
Kjell Sletsjøe Styrets leder April 2022 - april 2024 +47 480 94 278
Carsten Furuseth Styrets nestleder April 2023 - april 2025 +47 489 99 904
Sigrid Emilie Kobro Stensrød Styremedlem April 2023 - april 2025 +47 982 31 305
Sølvi Foss Styremedlem April 2022 - april 2024 +47 905 67 328
Randi Moskvil Letmolie 1. varamedlem April 2023 - april 2024  
Per Rønningen 2. varamedlem April 2023 - april 2024  

 

Representantskap Vestfold krematorium
Valgperiode 2023-2027
Eierkommunene stiller med ett medlem og to varamedlem for kommunevalgperioden.

Medlem Vara 1 Vara 2 Kommune
Bent Moldvær - leder Frank Pedersen Stine Næss Asker Tønsberg
Christina Bratli - nestleder Eddy Robertson   Horten
Bjørn Ole Gleditsch  Cathrine Andersen Bjørn Orerød Sandefjord
Gina Merethe Johnsen Birgitte Gulla Løken Gunnar Eliassen Larvik

 

Dokumenter og rapporter
Styremøter

Saksinnstillinger til styremøter Protokoller fra styremøter
2024  
Styredokumenter 1-2024 Protokoll styremøte 1-2024
Styredokumenter 2-2024 Protokoll styremøte 2-2024
Styredokumenter 3-2024 Protokoll styremøte 3-2024
2023  
Styredokumenter 5-2023 Protokoll styremøte 5-2023
Styredokumenter 6-2023 Protokoll styremøte 6-2023

 

Representantskapsmøter

Saksinnstillinger til representantskap Protokoller fra representantskap
2024  
Dokumenter repskap 1-2024 Protokoll repskap 1-2024
2023  
Dokumenter repskap 2-2023 Protokoll repskap 2-2023