Gå til innholdet

Bygget

Funksjon og planløsning

Vestfold krematorium skal ivareta både de funksjonelle og følelsesmessige behovene i forbindelse med krematoriefunksjonen. Dette innebærer å gi verdige og religionsnøytrale ute - og innerom.

Vestfold krematorium IKS ble bygd, i tillegg til krematorietekniske funksjoner, med et mindre seremonirom på maks 50 plasser hvor det kan avholdes seremonier over kisten eller urnen. Det er også mulighet for syning av avdøde. Etterlatte kan, om ønskelig, følge kista videre inn til krematoriet. I 2022 ble det bygd et nytt mindre seremonirom med plass til 30 personer hvor det kan avholdes seremonier, urnebesøk/ henting og minnesamvær.

Krematoriet har en stor grad av åpenhet og synlighet, for å skape et godt arbeidsmiljø og for å gjøre krematoriet til et symbol og en referanse for menneskene i regionen.

Balansen mellom verdighet, ro og synlighet er søkt ivaretatt på en tomt selv om den ligger i nærheten av E18. Tomten har en vakker bøkeskog som ligger mot tomtegrensen i syd. Ved å plassere bygget og publikumsfunksjonene opp mot skogsgrensen dannes et skjermet uterom. Adkomst for pårørende og seremonirommet får ro og estetiske kvaliteter gjennom nærheten til skogen.

Planløsningen er organisert i tre ulike hoveddeler som gjenspeiler de ulike funksjonene i anlegget – etterlattes fløy, personalfløy og krematorieteknisk fløy. Så og si alle rom i krematoriet skal kunne besøkes av publikum. De krematorietekniske rommene skal ha like stor grad av verdighet og kvalitet som publikumsarealene. Både ovnsrom, observasjonsrom og seremonirom har dører ut mot bøkeskogen hvor man kan trekke seg tilbake og få litt luft.

I 2022 ble det oppført et tilbygg bestående av nevnte seremonirom, garderobe, toalett, tekjøkken og kontor/ møterom. Dette lettet logistikken for besøkende/ brukere av krematoriet.

Det er arkitektfirmaet Pushak AS i Oslo som har tegnet Vestfold krematorium.

Løsninger og materialvalg

Yttervegger er i bærende murverk med innvendig og utvendig vange i tegl i grå sjatteringer. Utkragede overdekninger er i lys plasstøpt betong. Ytterdører og vinduer utføres i heltre. Himlinger utføres som trespilehimlinger. På taket anlegges et mose-sedum dekke. Det er overlys i kjølerom og i administrasjonsfløy. Gulvene har overflate i slipt og polert betong og heltre ask. Inventar utføres i heltre, metall, x-finér, betong, lær, tegl og larvikitt. Tegl og heltre er fuktregulerende og lavemitterende, noe som bidrar til et godt inneklima. Mye eksponerte tunge materialer gir minsket energiforbruk til kjøling og oppvarming av bygningen. Det dannes store mengder overskuddsvarme fra ovnene, som benyttes til vannbåren oppvarming av bygg og uteområder.

Utenomhus

Grøntanlegget utgjør ca 3 da. Det består av opparbeidelse av en større hage og to mindre hager i byggets innhukk og en liten kirsebærlund. Hagene er opparbeidet med bunndekkeplanter og trær. Planting av bøkehekker som avgrensende element er opparbeidet ved publikumsparkeringen, ved bassenghagen og i vest i forlengelsen av hovedinngangen. Tre trær er plantet på grusplassen i plantekummer.
Trær plantes også i klynger ved driftsveien og på engarealet. Eng/grasbakke er opparbeidet på de ekstensive arealene innenfor entreprisegrensen. 

Møblering består av spesialtegnede benker fra arkitekten.