Gå til innholdet

Mål og mening

Fra selskapsavtalens § 2. Formål og virksomhet.

  • Selskapets formål er å anlegge, eie og drive et krematorium på vegne av deltakerkommunene.
  • Selskapet kan selge tjenester til kommuner utenfor eierkommunene.
  • Selskapet leverer tjenester knyttet til, og i samsvar med, gravferdslovens bestemmelser om kremasjon og urnegravferd.
  • Selskapet skal finansiere sin drift gjennom innbetalinger fra tjenestekjøperne.

Selskapsavtalen kan du se her.

Selskapets visjon

Vestfold krematorium vil:

  • Være et viktig sted for fellesskapets gravferdsskikker for befolkningen i Vestfold.
  • Skape nye og gode forestillinger og holdninger til kremasjon som gravferdskikk
  • Være et miljøvennlig krematorium.
  • Legge til rette for en sorgprosess som gjenspeiler menneskeverdet.
  • Imøtekomme identitetsbehovet fra ulike religioner og menneskesyn
  • Legge til rette for økning av kremasjonsprosenten, blant annet av miljøhensyn, og for å redusere arealbehovet for gravplasser.