Gå til innholdet

Selskapet

Disse eier Vestfold Krematorium IKS
Horten kommune
Tønsberg kommune
Sandefjord kommune
Larvik kommune
 
Disse drifter Vestfold Krematorium IKS
Monika Holm Svinsholt - daglig leder
Ola Asp - rådgiver
Svein Jakobsen - fagarbeider
Beathe Beatrice Olafsen - fagarbeider
Trond Marin Abrahamsen - fagarbeider
 

Relaterte dokumenter
Selskapsavtale