Gå til innholdet

Selskapet

Disse eier Vestfold krematorium IKS

 • Horten kommune
 • Tønsberg kommune
 • Sandefjord kommune
 • Larvik kommune

Representantskap (Øverste myndighet)

 • Anne Rygh Pedersen (ordfører Tønsberg)
 • Erik Bringedal (ordfører Larvik)
 • Are Karlsen (ordfører Horten)
 • Bjørn-Ole Gleditsch (ordfører Sandefjord)

Selskapets styre

 • Kjell Sletsjøe - leder
 • Carsten Furuseth - nestleder
 • Sigrid Kobro Stensrød
 • Sølvi Foss

Ansatte

 • Monika Holm Svinsholt - daglig leder
 • Ola Asp - rådgiver
 • Svein Jakobsen
 • Beathe Beatrice Olafsen
 • Trond Marin Abrahamsen

Relaterte dokumenter