Gå til innholdet

Miljøvennlig kremasjonsteknikk

Vestfold krematorium har siden starten i 2010 hatt to gassdrevne krematorieovner med tilhørende filter. 
 
I 2020 var det klart at de eksisterende ovnen sto ovenfor en omfattende oppgradering for å kunne fortsette å fungere optimalt.
 
Det ble i perioden 2020 – 2021 utført en kartlegging av miljøavtrykket til Vestfold krematorium,  etterfulgt av et mulighetsstudie som tok for seg følgende alternativer:
  • Oppgradering av eksisterende anlegg
  • Innkjøp av en ny ovn og oppgradering av en av eksisterende ovner
  • Ulike typer fornybar energi 
I 2022 vedtok representantskapet på Vestfold krematorium å installere én ny elektrisk ovn! Denne vil erstatte begge de eksisterende gassovnene. Prosjektet har en ramme på 24 millioner kroner.
 
Planen for prosjektet:
  • November 2023:  Rive første ovn
  • Desember 2023 – mars 2024:  Bygningsmessige arbeider/ arbeid med ny ovn
  • Mars 2024: Rive andre ovn 
  • Mai 2024: Installasjon av ny elektrisk ovn
  • Juli 2024: Ny ovn operativ
Dette medfører foruten bygningsmessige endringer, også en periode hvor det ikke vil bli utført kremasjoner i Vestfold. 
 
VK har i denne fire-måneders perioden inngått en avtale med Skien Kirkelige Fellesråd om leie av restkapasiteten på deres krematorieovn. VK vil kremere alle kister fra de seks Vestfold-kommunene i Skien. VK personell flyttes til Skien i denne perioden.