Gå til innholdet

Utlevering av urne

Vi vil gjerne legge til rette for at urnen kan følges fra krematoriet til gravstedet. Når det er avtalt tid for urnenedsettelse med den lokale gravferdsmyndigheten, kan urnen hentes på krematoriet. Det er den som sørger for gravferden, som kan få utlevert urnen. Vi vil på forhånd ha satt urnen fram i et lite rom, på et bord med levende lys og blomster.

Vestfold krematorium har spesialtilpassede kofferter til utlån som kan brukes til å frakte urnen i. Pårørende trenger ikke frakte kofferten tilbake til krematoriet.

Dersom urnen skal gravlegges i Vestfold og pårørende ikke ønsker å frakte urnen selv vil Vestfold krematorium, i samarbeid med gravplassforvaltningen, sørge for at urnen fraktes til stedet hvor gravlegging skal skje.

Dersom urnen skal gravlegges utenfor Vestfold og utenfor bostedskommune til avdøde er det Vestfold krematorium som sender urnen til gravferdsmyndigheten i den kommunen hvor urnen skal gravlegges, etter at pårørende har gjort avtale om gravlegging.

For utlevering av urne til askespredning, se askespredning.