Gå til innholdet

Hva skjer når kisten ankommer?

Når seremonien foregår et annet sted enn på Vestfold krematorium, og det er valgt kremasjon, vil kisten bli transportert til krematoriet etter seremonien. Nærmeste pårørende kan følge kisten til krematoriet og ta et verdig farvel enten i mottaksrommet eller i observasjonsrommet.

I påvente av kremasjon står kisten på et vakkert kisterom med mindre det ikke er avtalt at kisten går direkte fra seremoni til kremasjon. Kistedekorasjonene blir værende på kisten under kremasjon dersom etterlatte ikke har andre ønsker.

Dersom man ikke skaffer urne selv, eller kjøper en fra et gravferdsbyrå, benytter Vestfold krematorium en standardurne som er kostnadsfri. Se bildet: