Gå til innholdet

Hva skjer når kisten ankommer?

Når seremonien foregår et annet sted enn på Vestfold krematorium, og det er valgt kremasjon, vil kisten bli transportert til krematoriet etter seremonien. Nærmeste pårørende kan følge kisten til krematoriet og ta et verdig farvel enten i mottaksrommet eller i observasjonsrommet.

Dersom man ikke skaffer urne selv, eller kjøper en fra et gravferdsbyrå, benytter Vestfold krematorium en standardurne som er kostnadsfri. Se bildet:

I påvente av kremasjon står kisten på et vakkert kisterom (med mindre det er avtalt at kisten går direkte fra seremoni til kremasjon). En kremasjon foretas tidligst 3 dager etter dødsfallet. Kistedekorasjonene blir værende på kisten helt fram til kremasjon. Blomstene kan også tas av og legges på det stedet de pårørende har ønske om.