Gå til innholdet

Urnesermoni

Det er mulig å holde seremoni over en urne i etterkant av kremasjon i stedet for (eller i tillegg til) seremoni med kiste i forkant av kremasjon. Urneseremonien kan avsluttes med påfølgende urnegravferd (gravlegging) på gravplassen.

En urne må gravlegges før det har gått 6 måneder etter dødsfallet. Til sammenligning må en kiste gravlegges før det har gått 2 uker.