Gå til innholdet

Kremasjon og miljø

En kremasjon skal ikke medføre utslipp som kan virke ubehagelig på nærmiljøet, eller være miljøskadelig. Alle krematorier skal være registrert hos og rapportere til Statsforvalteren.

De viktigste miljøutfordringene for krematorier er å hindre utslipp av støv og miljøgifter til luft. En kremasjon skal ikke medføre utslipp som kan virke ubehagelig på nærmiljøet, eller være miljøskadelig. Kravene til utslipp fra krematorier er spesifisert i forurensningsforskriften kapittel 10.

Det er krav til målinger av utslipp og til drift av krematorier i Norge. Det er strenge begrensninger på bruk av produkter med enkelte stoffer som har alvorlige skadevirkninger for miljø og helse. Det er blant annet satt krav til kiste- og urnekvalitet i forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd.

Se oversikt over utslipp fra Vestfold krematorium på Miljødirektoratets side, Norske utslipp.

Regelverk