Gå til innholdet

Lov og regel

Gravplasslov og aktuelle forskrifter

Rundskriv og veiledninger

Gravplassvedtekter.

Gravplassvedtekter sier blant annet om hvilke regler som gjelder for de ulike gravplasser, for eksempel om det finnes anonymt urnegravsted. Sjekk reglene med din lokale gravplassmyndighet.

Høringer

Kulturdepertemnetet har bedt om høringsuttalelse i forbindelse med framtidig gravplasslovgivning i dokumentet "Lik og likskap" (NOU 2014:2). Se Vestfold krematorium sin høringsuttalelse her.

Relaterte dokumenter