Gå til innholdet

Vestfold krematorium i litteraturen I - asBUILT 16

I vårt sekulære samfunn hvor dødsritualer gradvis blir flyttet fra den religiøse sfære og fra kirkerommet, er det stadig mer en etterspørsel etter nye seremonier og seremonirom. Utforming av rom som svarer på behovet for nye riter, har blitt en viktig arkitektonisk oppgave. I et krematorium skal de tekniske og praktiske funksjonene kunne spille sammen med de tunge følelsesmessige aspektene ved døden. Dette har arkitektene løst på en utmerket måte ved å fokusere på åpenhet i møte med døden. Dette er en bok som går nøye gjennom de ulike aspektene ved arkitektens arbeid, både i forprosjektfasen og i selve byggefasen.

asBUILT 16 - Vestfold Crematorium (Engelsk)

Pax Forlag 2017
Jan Olav Jensen (red.)
ISBN: 9788253040424