Gå til innholdet

Spørreundersøkelse om gravferdsritualer i Vestfold ved valg av kremasjon

Vestfold krematorium gjennomførte i samarbeid med Universitet i Agder våren 2018 en spørrundersøkelse.

De som mottok spørreskjema var et tilfeldig utvalg av personer som har sørget for gravferd og som har begjæret kremasjon. I tillegg fikk all som hadde fått innvilget søknad om askespredning tilsendt spørreskjema.

Temaet for undersøkelsen var praktiske og framtidsrettede spørsmål ved valg av kremasjon som gravferdsform. Undersøkelsen studerer hvordan Vestfold krematorium oppfattes blant brukerne, og brukernes holdninger til hva det bør/skal legges til rette for ved kremasjon med urnegravferd og askespredning.

Se spørsmål og svarprosent i dokumentet nedenfor.

Relaterte dokumenter