Gå til innholdet

Informasjon angående Covid-19 og bekjempelse av spredning

Fra 23. april 2021 ble smitteverntiltakene i Sandefjord kommune nedjustert fra tiltaksnivå 5B til å gjelde nasjonale regler og anbefalinger. 

Maks antall personer tilstede på Vestfold Krematorium er 20 personer.

Urnehenting/ besøk kan gjennomføres når følgende forhåndsregler er tatt:

 • Bruk av munnbind
 • Grundig håndvask med såpe og vann ved ankomst og/ eller bruk av antibac
 • Ikke møt opp dersom du har symptomer på forkjølelse, feber eller hoster

Seremonier kan gjennomføres på Vestfold Krematorium med følgende forhåndsregler:

 • Bruk av munnbind
 • Ansatte og oppdragstakere regnes ikke med i det antallet personer som kan være til stede.  
 • Alle tilstedeværende skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, ellers må det benyttes munnbind. Dette gjelder også på vei inn og ut av seremonirommet. 
 • Personalet fra Vestfold Krematorium kan tilrettelegge på forhånd, men ikke være til stede under seremonien dersom dette ikke er spesifikt avtalt.
 • Etterlatte er ansvarlig for at en person utpekes som arrangør og ansvarlig for at arrangementet oppfyller kravene i smittevernforskriften. Denne personen skal:  
  • Informere tilstedeværende om hvem som er arrangør og kontaktperson ved spørsmål om smittevern  
  • Påse at syke ikke er til stede og at det er mulig å ivareta god hygiene  
  • Føre oversikt over hvem som er til stede for eventuell senere smittesporing  
 • Grundig håndvask med såpe og vann ved ankomst og/ eller bruk av antibac
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Ikke møt opp dersom du har symptomer på forkjølelse, feber eller hoster